UA-Бюджет. Облік для бюджетної установи

12,900.00

Категории: ,

Описание

UA—Бюджет — нова лінійка ПЗ для бюджетної сфери від вітчизняного розробника. Програма комплексна — в мінімальній комплектації охоплює всі фінансові процеси на державному підприємстві. Розробник та правовласник «Комплексні бюджетні системи» (Україна).

Програмний продукт “UAБюджет” призначений для автоматизації бухгалтерського, фінансового та кадрового обліку, розрахунку заробітної плати, включаючи підготовку обов’язкової (регламентованої) звітності в організаціях, що перебувають на державному фінансуванні.

Можливості системи:

 1.  Облік фінансування: кошторису, асигнувань.
 2. Взаємодія з ПЗ “Мережа”
 3. Облік договорів, зобов’язань та платіжних доручень
 4. Обмін з Є-Дата
 5. Облік грошових коштів.
 6. Облік матеріальних цінностей та послуг у розрізі джерел фінансування, КЕКВ та партій.
 7. Бухгалтерський облік взаєморозрахунків в розрізі ДФ, КЕКВ, договорів та документів розрахунків
 8. Стандартні бухгалтерські та спеціалізовані звіти
 9. Облік кадрів та розрахунок заробітної плати:
 • ведення загальних графіків роботи установи та індивідуальних графіків роботи окремих працівників;
 • реєстрація табелів відпрацьованого часу
 • розрахунок заробітної плати по різним джерелам фінансування
 • налаштування власних нарахувань, доплат, надбавок та утримань
 • розрахунок лікарняних та відпускних
 • розрахунок податків та внесків на фонд оплати праці
 • відображення нарахованої зарплати і податків у витратах установи
 • формування та друк всіх необхідних звітів: розрахункових листків, зведених відомостей і т.д.

Інтерфейс UA—Бюджет — зручний та зрозумілий — знайомий для користувачів лінійки програмних продуктів . Для останніх передбачено пільговий перехід на новий продукт з можливістю імпорту словникової, документальної інформації, даних про стан залишків і т.д. У рамках переходу встановлені і спец. ціни на лінійку UA—Бюджет

ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ РЕДАКЦІЇЇ 1.1

 Фінансовий облік

 • Облік затверджених кошторисних показників за загальним й спеціальним фондами.
 • Для коректного формування квартальної звітності за коштами спеціального фонду передбачено ведення кошторисних показників витрат небюджетних коштів за кодами доходу, за рахунок отримання яких ці витрати будуть зроблені.
 • Ув’язка «Кошторис – Договір — Зобов’язання — Фінансове зобов’язання — Платіжне доручення». Немає необхідності дублювати роботу в обліковій та казначейській системах.
 • Реєстрація складу реєстрів документів, які передаються в ДКСУ. Контроль переданих за реєстрами документів.
 • Формування форм для друку та електронних файлів у форматі ПЗ «Мережа» ДКСУ.
 • Довільна кількість джерел фінансування.

 Облік договорів

 • система веде облік договорів з постачальниками та покупцями з урахуванням їх специфікацій.
 • Для договорів з постачальниками окремо враховується відповідність договору кошторисним показникам.
 • Можливість додавати до електронних документів скан-копії оригіналів.
 • Пакетне вивантаження документів «Договір», «Додаткова угода», «Надходження ТМЦ», «Надходження НА» та «Отримання послуг», а також специфікацій до них для оприлюднення на єдиному веб-порталі використання публічних коштів E-Data.

 Облік грошових коштів, зобов’язань

 • реєстрація взяття зобов’язань.
 • реєстрація взяття фінансових зобов’язань.
 • Формування платіжних документів — підготовка платіжних документів у Держказначейство, для виконання платежів поста¬чальникам, перерахування сум заробітної плати, сум підзвіт і т. д..
 • Ведення розрахунків з постачальниками, покупцями й підзвітними особами.
 • Валютний облік.
 • Розрахунки з підзвітними особами.
 • Облік фінансування, та отриманих асигнувань.
 • Бухгалтерській облік операцій.

 Облік матеріальних цінностей

 • облік необоротних активів та запасів реалізовано відповідно до вимог Національного поло¬ження (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби» та 123 «Запаси», затверджені наказом Міністерства фінансів України № 1202 від 12.102010 р.
 • облік у розрізі джерел фінансування і КЕКВ.
 • облік по партіях.
 • налаштування методу обліку собівартості для кожного з рахунків обліку.
 • розрахунок собівартості матеріальних цінностей у момент відображення господарської операції.
 • проведення інвентаризації.
 • гнучке налаштування складу рахунків обліку матеріальних цінностей.

Облік послуг

 • Реалізація послуг стороннім організаціям (дозволяє проводити групові реалізації).
 • Автоматична виписка документів.
 • Надходження послуг від постачальників.

 Бухгалтерський облік взаєморозрахунків

 • Виписка актів звірки взаєморозрахунків та проведення інвентаризації заборгованості.
 • дозволяє вести взаєморозрахунки у таких розрізах:

 

Заробітна плата та кадри

 • розрахунок заробітної плати у розрізі джерел фінансування та КЕКВ.
 • розрахунок грошового забезпечення військовослужбовців і прирівняних до них осіб.
 • розрахунок грошового утримання службовців на державній службі.
 • розрахунок заробітної плати працівників відповідно до їх педагогічного навантаження.
 • розрахунок регламентованих законодавством податків із співробітників і внесків на фонд оплати праці.
 • відображення нарахованої зарплати і податків у витратах установи.
 • для розрахунку сум нарахувань та утримань передбачена можливість використовувати довільні формули, у яких крім широкого переліку напередвизначених показників і показників, створених користувачами, є можливість застосовувати арифметичні дії, математичні функції та умовні вирази.
 • облік кадрів та аналіз кадрового складу.
 • автоматизація кадрового діловодства.
 • формування регламентованої звітності для подачі у фонди, ДПІ, органи статистики.

Звітність

 • Можливість побудови звітів за узагальненими кодами економічної класифікації видатків (КЕКВ).
 • Облік ПДВ, реєстрація вхідних і вихідних податкових накладних.
 • Формування стандартних бухгалтерських звітів, які дозволяють аналізувати дані за залишками, оборотами рахунків та за проводками у різних розрізах (наприклад, Оборотно-сальдова відомість, Шахова відомість, Обороти рахунку, Картка рахунку, Аналіз субконто, тощо).
 • Картки аналітичного обліку.
 • Меморіальні ордери.
 • Спеціалізовані звіти.
 • Фінансова та казначейська звітність.

Сервісні можливості

 • Повнотекстовий пошук даних – пошук довільного тексту за всіма об’єктами конфігурації (документами, довідниками тощо).
 • Встановлення дати заборони редагування документів в розрізі підсистем обліку, користувачів.
 • Створення розподілених інформаційних баз для обміну даними з віддаленими підрозділами.
 • Налаштування автоматичного резервного копіювання.

Стипендія

 • Дозволяє виконувати нарахування сум стипендії та інших довільних нарахувань та утримань студентам.
 • Розрахунок регламентованих законодавством податків з нарахованих сум (податок на доходи фізичних осіб, військовий збір).
 • Відображення сум нарахувань та податків у звітності.

 Соціально-економічний ефект

Програмні рішення UA — Бюджет обрані, апробовані та успішно застосовуються органами виконавчої влади, їх територіальними підрозділами, регіональними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування і підвідомчими установами. Рішення призначені для автоматизації ведення обліку у всіх установах бюджетного сектора: державні управління та інспекції, фонди, місцеві ради всіх рівнів; силові відомства МВС, СБУ, виконання покарань, Міноборони, МНС; наукові інститути, середні школи, профтехучилища, коледжі, ліцеї, університети, академії, лікарні, поліклініки тощо.

Використання типових тиражованих рішень в мережі підвідомчих установ дозволяє істотно заощадити бюджетні кошти і організувати виконання бюджету, ведення бюджетного обліку і складання звітності на єдиних методологічних принципах в усіх підвідомчих установах.

Прикладні рішення на платформі UA — Бюджет для бюджетних установ різних рівнів дозволяють забезпечити досягнення позитивного результату за цілим рядом напрямків:

  • своєчасне врахування змін в нормативних актах, які регулюють діяльність органів державного управління.
  • підвищення оперативності і якості планування, виконання бюджету, використання державного майна, закупівель, бюджетного обліку та звітності.
  • посилення фінансового контролю, підвищення його якості, скорочення витрат бюджетних коштів через їх нецільове витрачання.
  • підвищення управління бюджетним процесом, загалом за рахунок наявності у будь-який момент часу оперативної і достовірної інформації про фінансово-економічний стан території.
  • підвищення якості ухвалення обґрунтованих управлінських рішень.
  • зниження загальних витрат, що виникають у зв’язку з недоступністю інформаційних ресурсів.
  • підвищення якості надання державних послуг населенню.
  • підвищення ефективності і результативності використання бюджетних коштів.

 

Вартість придбання нового UA—Бюджет:

 

  Найменування

 

  Вартість, грн.

 UA-Бюджет на 1 користувача   12 900.00
 UA-Бюджет на 5 користувачів   24 500.00
 UA-Бюджет на 10 користувачів   39 500.00
 UA-Бюджет на 20 користувачів   62 500.00
 UA-Бюджет на 50 користувачів   135 000.00
 UA-Бюджет на 100 користувачів   225 000.00
 UA-Бюджет на 300 користувачів   629 000.00
 UA-Бюджет на 500 користувачів   1 009 000.00
 UA-Бюджет. Розширення до клієнт-серверної версії (32-bit)   26 900.00
 UA-Бюджет. Розширення до клієнт-серверної версії (64-bit)   45 500.00

 

Доступ до демонстраційної бази за посиланням: Демо-доступ